جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
اعضاء شرکت
آرمان کیان آزاد
رئیس هیئت مدیره
armankian@yahoo.com
طناز زبهیده
مدیرعامل
manager@nanoafzarco.com
مازیار اصغرنژاد
مدیر بازرگانی - عضو هیئت مدیره
commercial@nanoafzarco.com
لیلا زاهد
مدیر فروش
leila.zahed@nanoafzarco.com
ملیکا کریمی
مدیر پروژه
melika.karimi@nanoafzarco.com
ثمین فرشی فر
مدیر پروژه
s.farshifar@nanoafzarco.com
سمیرا شرقی
مدیر پروژه
s.sharghi@nanoafzarco.com
الهه هوشیاری
مدیر پروژه
e.hoshyari@nanoafzarco.com
فاطمه نعمتی
مدیر پروژه
f.nemati@nanoafzarco.com
مریم فروتن
مدیر داخلی
info@nanoafzarco.com
علی متقی پور
مدیر مالی
a.pour@nanoafzarco.com
آرزو همایونی
کمک حسابدار
09123720493
شیما کریمی مداحی
مدیر انبار
پویا کیان آزاد
مدیر واحد فنی
09124838904
پرسنل نصب و خدمات
نصب و خدمات
09331111355
الهه قربانی
مدیر پروژه
09017489898
e.ghorbani@nanoafzarco.com
پریچهر والی
مدیر پروژه
09391913725
p.vali@nanoafzarco.com
فرناز کریمی
مدیر IT
88705600
f.karimi@nanoafzarco.com
عاطفه مومنی
مدیر پروژه
a.momeni@nanoafzarco.com
مهدی خرامیده
کارشناس نصب و راه اندازی
علی ثابت
کارشناس نصب و راه اندازی