شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳
خط مشی

شرکت نانو افزار تراشه به عنوان یکی از مجموعه های معتبر در زمینه تولید و توزیع یو پی اس و متعلقات جانبی  با ایجاد تفکر فرایندگرا در کلیه سطوح سازمان در جهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین سر لوحه قرار دادن مشتری مداری از طریق تامین خواسته ها و رضایت و اعتماد مشتریان، خود را متعهد به اصول زیر میداند.

1- رعایت استانداردهای ملی و بین المللی و تلاش در جهت افزایش رضایت مشتریان

2- توسعه منابع انسانی از طریق بکارگیری نیروی متخصص آموزش دیده و اثربخش علی الخصوص در حوزه های اجرایی

3- فراهم نمودن محیط کار مناسب و صمیمی و ایجاد مشارکت بین همکاران در تصمیم گیری های سازمانی

4- گسترش استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهینه از تجهیزات موجود

5- بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازارهای جدید و بزرگتر

6- فراهم نمودن شرایط همکاری و مشارکت با شرکت های صاحب نام در منطقه و جهان

به منظور دستیابی به اصول بالا این شرکت سیستم مدیریت کیفیت را منطبق با الگوی استاندارد ISO9001:2015 در کلیه سطوح به اجرا در آورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی این سیستم متعهد میداند همچنین سازمان در ابتدای هر سال نسبت به تعین اهداف کیفی در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش و اندازه گیری و تحلیل، میزان تحقق اهداف کیفی را بررسی می کند. اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از همه همکاران انتظار دارم ضمن درک صحیح آن در جهت برآورده ساختن خواسته های استاندارد و شکل گیری سیستم مدیریت کیفیت تلاش نمایندو برای پیشبرد این سیستم و به منظور حصول اطمینان از کارایی و اثر بخش آن به نماینده مدیریت در امور کیفیت اختیارات لازم تفویض شده است.

مدیریت شرکت نانو افزار تراشه